APIE EuroPsy      REGISTRUOTI EUROPOS PSICHOLOGAI LIETUVOJE      DUK      GAUK EuroPsy      KONTAKTAI     

Reikalavimai  /   NESK/EESK  /   Kaip gauti EuroPsy  /   
.

 

 

Reikalavimai


Norint gauti EuroPsy reikia:

 
 • užpildyti paraišką EuroPsy sertifikatui gauti
 • būti įgijus nemažiau kaip 5 metų trukmės išsilavinimą psichologijos srityje
 • būti atlikus ne mažiau kaip vienerių metų kvalifikuoto supervizoriaus prižiūrimą praktiką (pereinamuoju laikotarpiu jai prilyginama 3 metų darbo patirtis pilnu etatu)
 • pateikti įrodymus apie esamą profesinę kompetenciją
 • įsipareigoti laikytis psichologo profesinės etikos standartų, pasirašant etikos kodeksą
 • įsipareigoti tęsti profesinį tobulėjimą
 • sumokėti Sertifikato mokestį 

 

Norint gauti specializuotą EuroPsy sertifikatą reikia:

 

 • atitikti bazinio EuroPsy reikalavimus
 • būti užbaigus ne mažiau kaip 400 val. trukmės podiplomines studijas
 • turėti ne mažiau kaip 3 metų praktinio darbo patirties
 • būti atlikus ne mažiau kaip 500 val. kvalifikuoto supervizoriaus prižiūrimos specializuotos praktikos ir ne mažiau kaip 150 val. supervizijų
 • pateikti įrodymus apie esamą specializuotą profesinę kompetenciją

Detalius reikalavimus galima rasti EuroPsy nuostatuose.


Konkretūs reikalavimai, norint gauti bazinį EuroPsy sertifikatą

 

Aplikuojant pirmą kartą:

 

 • būti pabaigus bent penkerių metų (300 ECTS) universitetinę psichologijos mokymo programą
 • pateikti įrodymą apie atliktą bent vienerių metų prižiūrimą praktiką ir patenkinamus profesinių kompetencijų įvertinimus iš daugiau nei vieno pripažinto supervizoriaus 
  Pereinamuoju laikotarpiu, iki 2018 m. kovo 31 d. kaip prižiūrima praktika bus užskaitoma 3 metų trukmės darbo patirtis per pastaruosius 10 metų toje srityje
 • pateikti įrodymų apie profesinį tobulėjimą per pastaruosius 10 metų.
 • aprašyti savo profesines kompetencijas
 • įsipareigoti laikytis psichologo profesinės etikos standartų, pasirašant EFPA psichologo profesinės etikos meta-kodeksą ir Lietuvos psichologo profesinės etikos kodeksą
 • sumokėti Sertifikato mokestį (100 EUR LPS nariams arba 140 EUR ne LPS nariams), iš kurių 25 EUR yra paraiškos administravimo mokestis. (Administracinis mokestis yra mokamas pateikiant paraišką. Jis skirtas paraiškos įvertinimo kaštams apmokėti. Likusi suma mokama, jei yra patvirtinama, kad psichologas atitinka EuroPsy reikalavimus ir jam gali būti suteiktas EuroPsy sertifikatas). 


 EuroPsy paraiškos pildymo gaires galite rasti čia.

 Reikalingų dokumentų sąrašą galite rasti čia.


Norint pratęsti EuroPsy:

 

 • EuroPsy sertifikatą reikia pratęsti kas 7 metus
 • darbo patirtis turi būti ne mažiau kaip 400 val. per metus bent 4 iš 7 metų.
 • tęstinis profesinis mokymasis turėtų būti ne mažiau kaip 80 val. per metus, iš kurių 40 val. turi būti pagrįstos rodymais. Turi būti pateikiamas detalus tęstinio profesinio mokymosi aprašas.


Psichologo profesinė etika

 

 • Visos šalys, priklausančios EFPA turi psichologo profesinės etikos kodeksą ir kodekso laikymosi priežiūros bei sankcionavimo sistemą.
 • EuroPsy psichologai įsipareigoja laikytis psichologo profesinės etikos standartų, vadovaujantis EFPA psichologo profesinės etikos meta-kodeksu ir Lietuvos psichologo profesinės etikos kodeksu.
 • Psichologai turi laikytis šalies psichologo profesinės etikos standartų, o jų nesilaikymas gali lemti pašalinimą iš EuroPsy registro.

 

Tęstinis profesinis mokymasis

 

Tęstinis profesinis mokymasis yra ne tik etinė prievolė, bet ir būtinybė, norint kelti profesinę kompetenciją.

 

EuroPsy psichologai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • ne mažiau kaip 80 val. per metus (iš kurių 40 val. turi būti pagrįstos įrodymais) skirti šiai veiklai:

 

 1. Sertifikuojamas dalyvavimas pripažintuose kursuose ir/ar seminaruose, siekiant tolimesnio profesinio tobulėjimo (15 –60 proc.)
 2. Naujų specifinių įgūdžių įgijimas darbo metu (15 – 20 proc.)
 3.  Sertifikuojamas dalyvavimas intervizijose (10 – 20 proc.)
 4. Sertifikuojamas dalyvavimas profesinėse ar mokslinėse konferencijose (10 – 20 proc.)
 5. Buvimas mokslinių ir/ar profesinių publikacijų (bendra)autoriumi ir/ar recenzentu (iki 30 proc.)
 6. Pranešimai profesinei auditorijai (iki 20 proc.)
 7. Psichologinių žurnalų ar knygų redagavimas (iki 20 proc.)
 8. Kad būtų pratęstas EuroPsy galiojimas, aukščiau išvardintų pastarųjų trijų kategorijų suma negali viršyti 60 proc.


 

 
Kalendorius
Gegužė 2022
P A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
 
 

 

 


 
.

APIE EuroPsy

Naujienos
Kas yra EuroPsy?
EuroPsy nuostatai
EuroPsy sertifikatas
EuroPsy šalys
Dokumentai
   REGISTRUOTI EUROPOS PSICHOLOGAI LIETUVOJE

   DUK

Bendri klausimai
Klausimai, susiję su EuroPsy suteikimu
Klausimai, susiję su vartotojais
Klausimai, susiję su EuroPsy registru
   GAUK EuroPsy

Reikalavimai
NESK/EESK
Kaip gauti EuroPsy
   KONTAKTAI